Σας ανακοινώνουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη πλήρωση θέσεων Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, γίνονται δεκτοί.
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογήΣυντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» Σε συνέχεια της με αρ πρωτ 41362/Κ5/07.04.2023 πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε.…
Έχοντας υπόψη:τις διατάξεις:Α.1. του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 2. των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ’, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση…
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023
Στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί (μπορείτε να το αποσυμπιέσετε με την δωρεάν εφαρμογή WinRar), θα βρείτε τους οριστικούς πίνακες μαθητευομένων για το μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας 2022-23.
[4-10-2022 8:47] Έγινε ανακοινοποίηση του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εποπτών - εκπαιδευτικών περιφέρειας Αττικής. Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.