Χρήστης 1

Χρήστης 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό αναπληρωτή του Προέδρου


του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας καθώς και αναπληρωτή του Προέδρου


του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής.

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΕ Γ ΠΕ ΑΝ ΑΤΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 • ΑΙΤΗΣΗ τοπικό συμβούλιο επιλογής

Ανάρτηση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών μετά τις ενστάσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 138/ΔΕΠΠΣ/10-11-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση των

Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίσθηκαν με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. ως Πειραματικά Σχολεία και για την πλήρωση κενούμενων θέσεων

εκπαιδευτικών - μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Αττικής.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα 23-11-2022

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022  ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ : www.minedu.gov.gr/anaplirotes

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ Ή ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

Ανάρτηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 138/ΔΕΠΠΣ/10-11-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών

Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίσθηκαν με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. ως Πειραματικά Σχολεία και για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών, των ήδη συγκροτημένων

Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Αττικής

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσκαλούμε

 


Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ΠΕ Α΄ Αθήνας, ΠΕ
Δ΄ Αθήνας ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΔΕ Γ΄ Αθήνας, ΔΕ Δ΄ Αθήνας, ΔΕ Δυτικής Αττικής, και ΔΕ Πειραιά, οι οποίοι
υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν εικοσιπενταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού
Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, απότο οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία και η επιστημονική και παιδαγωγική τους
κατάρτιση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Τετάρτη 2-11-2022.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην
οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο συνολικός πραγματικός χρόνος
εκπαιδευτικής υπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 2η -11-2022.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούμε να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά τις υποβληθείσες αιτήσεις
καθώς και τις βεβαιώσεις έως και τις 4-11-2022.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΣΕΕ 2η ΦΑΣΗ(1)
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ 2022-2023

 

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από  16 - 10 - 2022 έως και τις 31 - 10 - 2022 και ώρα 15:00.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης αποδεικτικά έγγραφα των ιδιοτήτων που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες (3) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΑΘΜΙΑ
 • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΒΘΜΙΑ
 • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Προσκαλούμε


Τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ Αττικής, εφόσον επιθυμούν να οριστούν μέλη των Τοπικών


Συμβουλίων Επιλογής Αττικής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας προς την

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμ9ιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, έως και την Δευτέρα 17-10-2022.


Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΣΕΕ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΕ

Προσκαλούμε


Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική


θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία


στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου


Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να


προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση στις


αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Δευτέρα 17-10-2022.


Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ:

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΠΟΠΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ  ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023

Αθήνα 3-10-2022

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ,  ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ : www.minedu.gov.gr/anaplirotes

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλα τα διαθέσιμα ΣΔΕΥ (σχολική μονάδα – έδρα του ΣΔΕΥ) ΑΥΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ  04-10-2022 .