Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2023
Κατηγορία ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Ανάρτηση Τελικών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων  μετά τις ενστάσεις για  την πλήρωση  κενών θέσεων   θητείας   στα  Πρότυπα   Σχολεία   (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το  
σχολικό έτος2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023 Προκήρυξη (2η ανακοινοποίηση 5-7-2023, ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ)
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε.  ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ

ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Κατηγορία ΜΑΘΗΤΕΙΑ